Zaměstnanci


ředitelka MŠ
Marcela Lipenská


učitelka
Lenka Krejčířová


školní asistentka
Jitka Bednaříková


asistent pedagoga
Magdalena Učňová


školnice a pracovnice ve výdejně stravy
Michaela Němečková

naše vize
Spojení školy a rodiny pro šťastné děti

naše hodnoty
Učitelky usměvavé, tolerantní, laskavé, chápavé, férové, respektující osobnost a individualitu dítěte

naše pedagogické principy
Princip cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, trvalosti, přiměřenosti, emocionálnosti, jednotnosti výchovného působení.