Naše zahrada

Byla poskytnuta dotace ze SFŽP ve výši 457 027,-Kč.

Nová zahrada je koncipována v souladu s požadavky na přírodní zahrady, jejímž specifikem oproti běžným zahradám je použití přírodních a ekologických materiálů.

Na školní zahradě přibyly bobulovité keře a ke stávajícím stromům byl vysazen v rámci projektu nový ovocný strom – moruše.

Současně se vysadily keře s jedlými plody, které budou pro děti jak na ukázku či ochutnávku, tak případně i vítaným doplňkem potravy, nebo místo úkrytu pro zdejší ptactvo. Svým vzhledem napodobí přirozená stanoviště v přírodě, plní výukový, okrasný, ale i rekreační účel. Dětem poskytnou mnoho podnětů k jejich vyžití, se zavázanýma očima mohou poznávat plody podle vůně či hmatu.

Vznikl vyvýšený záhon osázený bylinkami a zeleninou. Je určený pro pracovní činnosti i rozšíření poznatků o bylinkách, jejich využití a léčivých účincích. Poskytne prostor pro získávání zkušeností z praktických činností a rozvoj smyslového vnímání vůní i chutí. Umožní manipulaci s nářadím, seznámí děti se základními podmínkami pro růst rostlin a dodržování péče o rostliny. Děti zde budou vedeny ke spolurozhodování co zde vysadí, ale i k odpovědnosti za pravidelnou péči. Vrbové iglú poskytne dětem stín především v letních měsících, celoročně pak relaxační prostor pro malou skupinku dětí. Umožní dětem pozorování změn rostlin v průběhu ročních dob. Povede děti k pravidelné péči o rostliny a podpoří rozvoj trpělivosti.

Hmyzí hotel bude sloužit jako útočiště pro samotářské druhy hmyzu, např. včely samotářky, některé druhy čmeláků apod. Bude prostorem k pozorování a získávání poznatků o hmyzu a nutnosti jeho ochrany v přírodě, vyhledávání v knihách a encyklopediích.

V souvislosti s terénními pracemi byla nutná obnova trávníku, který poslouží pro bezpečné a bezprašné pohybové aktivity a hry.

Smyslový chodník podpoří rozvoj jemné i hrubé motoriky, objevování přírody pomocí dotyků, rozvoj hmatového vnímání a hmatové paměti.

Ohniště s posezením nabídne prostor pro rozvoj soudržnosti kolektivu a komunikaci i ve větší skupině. Naučí děti vnímat oheň jako zdroj tepla a světla, možnost úpravy potravy, pomůže k vytvoření bezpečnostních návyků při manipulaci s ohněm. Tento prostor je nutný pro stmelování kolektivu a při komunikaci umožní oční kontakty.

V ideální zahradě jsou dětem nabízeny také pohyblivé prvky. K tomu bude sloužit pískoviště se zastíněním, děti zde budou rozvíjet kreativitu v podobě stavění, experimentování něco bořit a znovu postavit.

V zahradě pro děti mají místo i tradiční herní prvky (houpačky, prolézačky, lanové prvky…). K jejich vývoji patří poznávání rizik a nástrah. K pohybovým aktivitám bude sloužit věžová sestava a balanční lávka a ze stávajících prvků zůstal kolotoč. Všechny tyto prvky mají za cíl podněcovat k fyzickým činnostem jako je posilování, udržení rovnováhy, skákání, točení se. Kromě rozvoje lezení a hrubé motoriky děti posilují svalstvo celého těla, rozvíjí se dýchací a oběhový systém. Děti zažívají pocit vítězství sami nad sebou, poznávají své možnosti a hranice.

Na houpadlech děti budou moci získat pohybovou obratnost a cvičit aktivně rovnováhu, nutností bude respektování dohodnutých pravidel.

Důležitým bodem je i vytvoření jezdecké dráhy (mlatové pěšiny), která bude určena především závodníkům na odrážedlech a odrážecích kolech. Kromě vynaložení fyzické aktivity bude děti seznamovat se základními dopravními pravidly, která jsou dnes nedílnou součástí života. Součástí zahrady jsou i prvky, které zde dosud chyběly, podporující rozvoj mysli a chápání – pexeso s přírodními motivya labyrint – didaktické bludiště, rozvíjející také jemnou motoriku.