Šablony Jan Amos Komenský IV.

Projekt Šablony Snovídky byl spolufinancován Evropskou unií.
Cíl projektu je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0003018