Naše akce

Akce spojené s tradicemi
vystoupení dětí v krojích na místních Svatováclavských hodech
pečení vánočního cukroví
oslava Vánoc a Velikonoc
programy z Malého zahradníka
Mikulášská nadílka
vystoupení dětí na Posezení s důchodci

Akce s rodiči
podzimní zahradní slavnost
Vánoční besídka
besídka ke Dni matek
pasování a rozloučení s předškoláky „Zahradní slavnost“
tvořivé dílny dle ročních období

Vzdělávací akce
Den Země – ekologický program v MŠ, edukační programy Lipka
Otvírání studánky Bezdýnky
exkurze ke včelaři, místní farma
návštěva Obecní knihovny Snovídky, Muzea v Bučovicích
návštěva místního podnikatelského subjektu (Boty Hanák)
divadelní představení dle nabídky agentur
edukačně stimulační skupina pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky

Zdravotní akce
přednáška o zubní prevenci se zubní hygienistkou
orientační logopedické vyšetření s následnou logopedickou péčí
Oční prohlídka Prima vizus

Dopravní akce
návštěva místní Hasičské zbrojnice a seznámení s prací hasičů
seznámení s prací policistů a ukázka výcviku služebního psa
dopravní den pro děti na dopravním hřišti v Kyjově

Sportovní akce
Zimní školní olympiáda
turistické výlety po okolí
Letní olympiáda
po celý školní rok účast v projektu Se sokolem do života

Akce pro potěšení
karneval v MŠ
fotografování v MŠ
oslava MDD
školní výlet
návštěva první třídy s předškoláky