Stravování

vedoucí stravování Kateřina Bečkovská:  530 336 584

školní kuchyně 530 336 579

Informace pro přihlášení stravování nově přijatých dětí

Rodiče přijatých dětí musí děti nejprve přihlásit ke stravování. Přihlášku najdou na webových stránkách školy zsbrankovice.edupage.org ( sekce O škole – administrativa – formuláře – přihláška ke stravování ). Mohou mi ji odeslat emailem na beckovska@zsbrankovice.cz. Do přihlášky je nutné uvádět i číslo účtu pro případ vracení přeplatků.

Na základě přihlášky dostanou přidělený variabilní symbol, který musí uvádět u plateb (platby jsou předem, tzn. v srpnu na měsíc září, v září na říjen atd.)

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá přes www.strava.cz.

Strava do MŠ Snovídky je denně dovážena ze školní kuchyně ZŠ a MŠ Brankovice. Zde si děti přihlašujete i odhlašujete. Dítě má nárok na stravu 1 den nemoci do vámi přinesených podepsaných nádob. Výdej od 11.45 – 12.00 hodin.

Cena stravy od 1. 9. 2022

3 až 6 let (mateřská škola)40 Kč
7 až 10 let (mateřská škola)45 Kč
7 až 10 let (základní škola)25 Kč
11 až 14 let30 Kč
15 let a více35 Kč

Pro zařazení strávníka do věkové skupiny je rozhodující věk k 31. 8. daného školního roku

Alergeny