Denní režim

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

  • 6,45 – 8,30 – příchod dětí do MŠ
  • 6,45 – 8.50 –  spontánní hry, činnosti v centrech aktivit podle TVP, individuální činnosti, pohybové aktivity
  • 8,50 – 9,15 – osobní hygiena, svačina průběžně 
  • 9,00– 9,45 – spontánní hry, činnosti v centrech aktivit, komunikativní kruh, individuální činnosti, pohybové aktivity, činnosti řízené a částečně řízené v souladu s TVP a ŠVP PV  při kterých děti plní stanovený cíl dne, výchovně vzdělávací činnosti s integrovanými dětmi
  • 9,45 – 12,00 –    osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, případně při velmi nepříznivém počasí náhradní činnost
  • 12,00 – 12,30 – příprava na oběd, oběd, ukládání k odpočinku poslech čtených pohádek, relaxační hudby
  • 12,30 – 14,30 – poslech čtených pohádek, relaxační hudby spánek a odpočinek na lehátku, respektující rozdílné potřeby dětí, klidné aktivity a individuální činnosti, pro nespící děti , individuální činnosti (logopedická cvičení, příprava na školu, společenské hry apod.)
  • 14,30 – 15,00 – osobní hygiena, průběžná odpolední svačina
  • 14.30 – 16,00 – Volné činnosti a aktivity dětí podle TVP, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, dokončování činností v centrech aktivit. V případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.
  • 15,00 – 16,00 – odchod dětí domů

Pobyt venku se uskutečňuje pravidelně, při výrazně nepříznivých povětrnostních podmínkách je zkrácen nebo vynechán (mráz pod – 10 °C, nárazový vítr, déšť, náledí).