O nás

Snovídky se nachází v Jihomoravské kraji – okres Vyškov, 8 km od města Bučovice a 20 km od krajského města. Leží v dolině lesnatými vrchy “Chřibů” obklopené, po pravém břehu řeky Stupavky. Mateřská škola Snovídky sídlí v jednopatrové budově na okraji obce, v blízkosti lesa. Klid mateřské školy umocňuje rozlehlá školní zahrada, která skýtá pro děti hravé i sportovní vyžití po celý rok. Děti mají na školní zahradě různé koutky, pískoviště a travnatou hrací plochu.

Informace z historie školy
Mateřská škola byla ve Snovídkách otevřena v únoru 1946. Od roku 1990, kdy byla zrušena základní škola, mohla MŠ využívat volné prostory. Od roku 2015 byly postupně zrekonstruovány veškeré prostory MŠ. V současné době mateřská škola využívá všechny třídy v budově.

Škola má výbornou dostupnost – zastávka autobusu je přímo před budovou MŠ, možnost vlakového spojení z Nemotic.

Provoz mateřské školy začíná od 6:45 hodin a končí v 16:00 hodin. Rodiče mají možnost, s ohledem na své zaměstnání přivádět i odvádět své děti kdykoliv v průběhu dne, po domluvě s učitelkami.

Charakter a specifika budovy
V současné době je mateřská škola umístěna v celé jednopatrové budově. V roce 2015 byly zrekonstruovány prostory v přízemí.  Došlo ke zvětšení herny, umývárny a toalet. Šatna dětí, lehárna a jídelna byly přestěhovány do míst bývalého bytu, tedy druhé poloviny přízemí budovy. Toto uspořádání lépe vyhovuje našim potřebám a zvyšuje i bezpečnost dětí. MŠ je vybavena z větší části novým nábytkem. Školnice má v mezipatře malý sklad úklidových prostředků. Prostory mateřské školy jsou z hlediska hygienických a prostorových požadavků vyhovující. 
Součástí mateřské školy je nová školní zahrada (2019), vybavena herními prvky, pískovištěm, na zahradě se ještě nachází vrbové iglú, hmyzí hotel, smyslový chodník, pexeso s přírodními motivy a didaktické bludiště. Vznikly tam vyvýšené záhony osázené bylinkami a zeleninou, byly tam vysazeny nové keře (muchovník, maliník).
Zahrada navazuje na budovu školy. Při pěkném počasí je denně využívána. K zahradě přísluší vyhrazená otevřená pobytová místnost se stoly a židlemi, sloužící k výuce i hrám, je vybavena úložnými prostory pro skladování sezonních hraček,  vše v dosahu dětí. 
Nová zahrada je koncipována v souladu s požadavky na přírodní zahrady, jejímž specifikem oproti běžným zahradám je použití přírodních a ekologických materiálů. 
V roce 2020/2021 byly zrekonstruovány prostory v 1. poschodí, kde vzniklo Centrum sportovních a  polytechnických aktivit. Budova dostala novou střechu a barevnou fasádu. Veškeré prostory mateřské školy odpovídají příslušným bezpečnostním a hygienickým předpisům.
Provoz mateřské školy začíná od 6:45 hodin a končí v 16:00 hodin. Rodiče mají možnost, s ohledem na své zaměstnání přivádět i odvádět své děti kdykoliv v průběhu dne, po domluvě s učitelkami.

Kapacita školy: Mateřská škola má kapacitu 18 dětí. Třídu s názvem „Včeličky“ navštěvují děti od dvou do šesti let.
Počet tříd: Jedná se o jednotřídní vesnickou mateřskou školu, téměř rodinnou, s osobním a individuálním přístupem ke každému dítěti.
Počet pracovníků: S dětmi pracují dvě učitelky. V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, školní asistenty, asistenty pedagoga, apod.).

Konkrétní podoba podmínek v mateřské škole – prostory
Třída v přízemí je poměrně prostorná místnost, jejichž uspořádání vyhovuje individuálním i skupinovým činnostem. Ve třídě je k dispozici notebook, digitální mikroskop, televizorem, DVD přehrávačem, rádiem s USB a CD přehrávačem. V celé škole je vysokorychlostní wifi připojení. Učitelky mají k dispozici síťovou kopírku, multifunkční barevnou tiskárnu. Třída je vybavena sedacím nábytkem, vyhovujícím různým výškám dětí, dostatkem pomůcek a hraček. Ty jsou umístěny tak, aby je mohly děti volně používat. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Prostředí třídy je uspořádáváno do center aktivit. Jedná se o pracovní koutky, orientované vždy na jeden obor: Atelier, Pokusy a objevy, Knihy a písmo, Domácnost a dramatika, Kostky a doprava, Manipulační a stolní hry. Zde děti individuálně nebo ve skupině plní zadané úkoly, vyhledávají a třídí informace, které pak před ostatními prezentují. Mohou se radit, spolupracovat. Tvoří tým.
Děti si společně s učitelkou vytvářejí pravidla chování formou tzv. piktogramů.
Každé dítě má ve třídě svůj prostor – označený box, kam si během školního roku ukládá své práce a výrobky.

Další třída slouží jako ložnice, lehátka jsou nová, ložní prádlo, přikrývky a polštáře jsou pravidelně prány.

V přízemí se nachází výdejna stravy, která je využívána na oběd dětí. Děti svačí ve třídě.

V přízemí mají děti k dispozici šatnu a sociální zázemí.

V 1.patře budovy mají děti k dispozici další dvě prostorné třídy.

Jedna je využívána a plně vybavena jako Tělocvična  – Centrum pohybu. Je vybavena tělovýchovným náčiním a nářadím. Centrum podporuje fyzickou pohodu a tělesnou zdatnost dětí. Rozvíjí hrubou motoriku, přirozený pohyb a fyzické dovednosti. Tělocvičné nářadí je bezpečné, je každý rok kontrolováno odbornou firmou.

Druhá třída je nazvána Polytechnická učebna – Centrum dílna.
Je vybavena novou kuchyňskou linkou s troubou, sklokeramickou deskou, keramickou pecí, dřevěným ponkem s nářadím. Děti zde vytvářejí různé plošné a prostorové výrobky z keramické hlíny, ze dřeva a z recyklovaných materiálů. Také se zde seznamují se s pečením a vařením zdravých pokrmů.

Veškerý nábytek i další zařízení jsou přizpůsobeny dětem předškolního věku, u sedacího nábytku jsou voleny čtyři výšky (pro mladší a pro starší děti), odpovídá počtu dětí. Třída je vybavena dostatkem pomůcek a hraček, které jsou průběžně obnovovány. MŠ je nadstandardně vybavena: robotická myš, digitální mikroskop, nářadí do polytech. činností. Umístění hraček, pomůcek i tělovýchovného zařízení v celé MŠ je takové, aby na ně mohly děti vidět a samy si nabízet. Každé dítě má ve třídě svůj prostor – označený box, kam si během školního roku ukládá své práce a výrobky. Práce dětí jsou v hlavní chodbě, v šatně i ve třídě přístupné dětem i zákonným zástupcům dětí.

Vzhledem k přijímání dětí mladších tří let jsou v poslední době kupovány i certifikované hračky určené pro tyto mladší děti.
Na výzdobě školy se podílejí hlavně děti, svými výtvarnými a prostorovými pracemi. Veškeré dětské práce jsou přístupné jak dětem, tak jejich rodičům (portfolia dětí ve třídě).
Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, která umožňuje dostatečné vyžití pro všechny děti (průlezky, pískoviště, houpadla, kolotoč).
Veškeré vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Komunikace s rodiči
Kontakty a komunikace s rodiči, zákonnými zástupci a školou:
• Průběžně, při předávání dětí – vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí
• Individuálně:
– Po skončení přímé výchovně vzdělávací práce pedagogů u dětí, po předchozí dohodě s učitelkou
– Konzultační hodiny – plánované schůzky učitelek , zacílené na rozvojové možnosti dítěte
– Osobní jednání s ředitelkou po předchozí domluvě, tel.739281753
• Informativní schůzky, společné akce s rodiči, odborné přednášky a besedy pro rodiče