Projektový den s malou technickou univerzitou: Malý zpracovatel odpadů