Dětský Včelkový karneval v Obecním domě ve Snovídkách